Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fjällsjön (SE707585-153061)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fjällsjön (SE707585-153061)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fjällsjön (SE707585-153061)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:14 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Strömsund - 2313
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Ström
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7075782
SWEREF99 TM Östlig: 569394

RT 90 2,5 gon V - X: 7077360
RT 90 2,5 gon V - Y: 1529760

WGS84 Latitud: 63,802591878472
WGS84 Longitud: 16,4089206008664

ETRS-89 Latitud: 63.80258
ETRS-89 Longitud: 16.40890

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Fjällsjön, Backe

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrit 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1998 -