Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ströms Vattudal (WA69022735)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ströms Vattudal (WA69022735)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ströms Vattudal (WA69022735)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ströms Vattudal (WA69022735)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 10:49 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Strömsund - 2313
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Ström
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7079048
SWEREF99 TM Östlig: 527226

RT 90 2,5 gon V - X: 7081160
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487620

WGS84 Latitud: 63,8377161419185
WGS84 Longitud: 15,553431853185

ETRS-89 Latitud: 63.83771
ETRS-89 Longitud: 15.55342

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Strömsund, Ströms vattudal

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrit 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1998 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1998 -