Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kaflobäcken (WA48894650)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kaflobäcken (WA48894650)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kaflobäcken (WA48894650)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kaflobäcken (WA48894650)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Strömsund - 2313
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Ström
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7085402
SWEREF99 TM Östlig: 528974

RT 90 2,5 gon V - X: 7087494
RT 90 2,5 gon V - Y: 1489449

WGS84 Latitud: 63,8945954100662
WGS84 Longitud: 15,5901587525081

ETRS-89 Latitud: 63.89458
ETRS-89 Longitud: 15.59015

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Lidens (Strömsund)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Järn 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Mangan 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Kisel 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Litium 1 gång per år 1993 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalsvavel 1 gång per år 1993 -