Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bjäsbäcken (SE708804-152734)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Strömsund - 2313
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Långseleån
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7086322
SWEREF99 TM Östlig: 566865

RT 90 2,5 gon V - X: 7087935
RT 90 2,5 gon V - Y: 1527363

WGS84 Latitud: 63,897645936822
WGS84 Longitud: 16,3621483532127

ETRS-89 Latitud: 63.89764
ETRS-89 Longitud: 16.36214

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Rossön, Bjäsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrit 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 1 gång per år 1974 -