Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stortjärnbäcken (WA55989940)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stortjärnbäcken (WA55989940)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stortjärnbäcken (WA55989940)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stortjärnbäcken (WA55989940)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Strömsund - 2313
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Ström
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7114608
SWEREF99 TM Östlig: 550909

RT 90 2,5 gon V - X: 7116431
RT 90 2,5 gon V - Y: 1511761

WGS84 Latitud: 64,1541336890886
WGS84 Longitud: 16,046650236238

ETRS-89 Latitud: 64.15413
ETRS-89 Longitud: 16.04662

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Tåsjö, Tåsjöedet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1991 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1991 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1991 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1991 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1991 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   1 gång per år 1991 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1991 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1991 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1991 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1991 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1991 -