Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tåsjön (WA84699204)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tåsjön (WA84699204)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tåsjön (WA84699204)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tåsjön (WA84699204)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jämtland - 23
Kommun
Strömsund - 2313
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Ström
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7145765
SWEREF99 TM Östlig: 527684

RT 90 2,5 gon V - X: 7147892
RT 90 2,5 gon V - Y: 1488924

WGS84 Latitud: 64,4363554866307
WGS84 Longitud: 15,57500221339

ETRS-89 Latitud: 64.43635
ETRS-89 Longitud: 15.57498

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Norråker, Saxån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1974 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1974 -