Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Faxälven (WA93000719)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Faxälven (WA93000719)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Faxälven (WA93000719)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Faxälven (WA93000719)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Strömsund - 2313
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ångermanälven - SE38000
Åtgärdsområde
Ström
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7159083
SWEREF99 TM Östlig: 458066

RT 90 2,5 gon V - X: 7162100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1419450

WGS84 Latitud: 64,5544005114455
WGS84 Longitud: 14,1252747265447

ETRS-89 Latitud: 64.55439
ETRS-89 Longitud: 14.12527

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Junsternäs, Gäddede
RK, Strömsunds Kommun Mikrobiologi Junsternäs, Gäddede

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1985 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Strömsunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar   1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar E-coli 1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Heterotrofa bakterier 1 gång per år 1985 -
RK, Strömsunds Kommun Mikrobiologi Övriga biologiska parametrar Koliforma bakterier 1 gång per år 1985 -