Neboträsket, Burträsket, Bodträsket

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE716390-173510
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Burträsket (WA84442010)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Burträsket (WA84442010)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Burträsket (WA84442010)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Burträsket (WA84442010)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Bureälven - SE21000
Åtgärdsområde
Mellanbygden med kustvatten
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7164894
SWEREF99 TM Östlig: 773568

RT 90 2,5 gon V - X: 7163900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1735100

WGS84 Latitud: 64.4987841008
WGS84 Longitud: 20.7007110712

ETRS-89 Latitud: 64.49878
ETRS-89 Longitud: 20.70070

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Burträsk avloppsreningsverk Vattenkemi Åbyn-burträsk-bodbyn 4 Neboträsket, Burträsket, Bodträsket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Burträsk avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1974 -
RK, Burträsk avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1974 -
RK, Burträsk avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1974 -
RK, Burträsk avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1974 -
RK, Burträsk avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1974 -
RK, Burträsk avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1974 -