Inre-Kippräsket, utlopp från Kvarnån

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE719215-167043
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Norsjö - 2417
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Umeälven - SE28000
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7192317
SWEREF99 TM Östlig: 708561

RT 90 2,5 gon V - X: 7192154
RT 90 2,5 gon V - Y: 1670435

WGS84 Latitud: 64.7902785346
WGS84 Longitud: 19.391106218

ETRS-89 Latitud: 64.79027
ETRS-89 Longitud: 19.39109

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Risliden avlopssreningsverk Vattenkemi Inre-Kippräsket, utlopp från Kvarnån Inre-Kippräsket, utlopp från Kvarnån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Risliden avlopssreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1983 -
RK, Risliden avlopssreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1983 -
RK, Risliden avlopssreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   1 gång per år 1983 -
RK, Risliden avlopssreningsverk Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1983 -
RK, Risliden avlopssreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1983 -