Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-12-19 18:12 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Norsjö - 2417
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7229017
SWEREF99 TM Östlig: 714777

RT 90 2,5 gon V - X: 7228780
RT 90 2,5 gon V - Y: 1677120

WGS84 Latitud: 65.1146240097
WGS84 Longitud: 19.5773073212

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi 3104 Holmtjärnen, utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2016 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Löst organiskt kol 4 gånger per år 2016 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 1992 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2016 -
RK, Holmtjärnsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2016 -