Malåträsket, nedströms Malå AVR vid utloppet

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE723198-163956
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Malå - 2418
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7231736
SWEREF99 TM Östlig: 677188

RT 90 2,5 gon V - X: 7231980
RT 90 2,5 gon V - Y: 1639560

WGS84 Latitud: 65.161261416
WGS84 Longitud: 18.7820299155

ETRS-89 Latitud: 65.16125
ETRS-89 Longitud: 18.78201

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Malå avloppsreningsverk Vattenkemi Malåträsket, nedströms Malå AVR vid utloppet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Malå avloppsreningsverk Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1992 -
RK, Malå avloppsreningsverk Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1992 -
RK, Malå avloppsreningsverk Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1992 -
RK, Malå avloppsreningsverk Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1992 -
RK, Malå avloppsreningsverk Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 -
RK, Malå avloppsreningsverk Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1992 -
RK, Malå avloppsreningsverk Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1992 -