Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ytterträsket (WA87174812)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ytterträsket (WA87174812)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ytterträsket (WA87174812)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ytterträsket (WA87174812)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:09 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Skellefteå - 2482
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Åbyälven - SE17000
Åtgärdsområde
Åby-, Byske- och Kågeälven med kustvatten
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7235053
SWEREF99 TM Östlig: 791981

RT 90 2,5 gon V - X: 7233830
RT 90 2,5 gon V - Y: 1754410

WGS84 Latitud: 65.1093936572
WGS84 Longitud: 21.2250999157

ETRS-89 Latitud: 65.10938
ETRS-89 Longitud: 21.22507

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Ytterträsk
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Växtplankton AC 19 Ytterträsket
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Provfiske AC 19 Ytterträsket
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi AC 19 Ytterträsket

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2007 -
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Provfiske Fisk   Var tredje år 1997 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Fisk   Var tredje år 2002 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexaklorbensen Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen DDT Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2002 -
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 2002 -