Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skäppträskån (WA35759856)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-02-18 08:22
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Malå - 2418
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
1999
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7234771
SWEREF99 TM Östlig: 683413

RT 90 2,5 gon V - X: 7234936
RT 90 2,5 gon V - Y: 1645825

WGS84 Latitud: 65.1850281069
WGS84 Longitud: 18.9185478773

ETRS-89 Latitud: 65.18502
ETRS-89 Longitud: 18.91852

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Storlidengruvan Vattenkemi 5103 Stora Skeppträsket, utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Storlidengruvan Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1999 -