Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lainejaure (WA29870704)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lainejaure (WA29870704)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lainejaure (WA29870704)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lainejaure (WA29870704)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-02-04 11:28 av Länsstyrelsen i Västerbottens län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Malå - 2418
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
1999
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7242939
SWEREF99 TM Östlig: 680022

RT 90 2,5 gon V - X: 7243149
RT 90 2,5 gon V - Y: 1642538

WGS84 Latitud: 65,2600220796967
WGS84 Longitud: 18,8569579685659

ETRS-89 Latitud: 65.26111
ETRS-89 Longitud: 18.84543

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Storlidengruvan Vattenkemi 5104 Lainejaure, utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Storlidengruvan Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1999 -
RK, Storlidengruvan Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1999 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, StorlidengruvanPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, StorlidengruvanPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink