Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Magasjön (WA97581422)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Magasjön (WA97581422)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Magasjön (WA97581422)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Magasjön (WA97581422)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västerbotten - 24
Kommun
Storuman - 2421
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Umeälven - SE28000
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7262067
SWEREF99 TM Östlig: 560547

RT 90 2,5 gon V - X: 7263810
RT 90 2,5 gon V - Y: 1523280

WGS84 Latitud: 65.4754017208
WGS84 Longitud: 16.3073199964

ETRS-89 Latitud: 65.47539
ETRS-89 Longitud: 16.30730

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Magasjön
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Växtplankton AC 05 Magasjön
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Provfiske AC 05 Magasjön
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi AC 05 Magasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2007 -
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Provfiske Fisk   Var tredje år 1996 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Fisk   Var tredje år 2002 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexaklorbensen Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen DDT Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 2002 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2002 -
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2002 -
RMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 2002 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Vattenkvalitet i sjöar, Västerbottens länFisk
RMÖ, Metaller och miljögifter i fisk, trendövervakning, Västerbottens länFisk
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenHexaklorcyklohexan
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar