Sörfjärden, vid Likskärsbanken på insidan om sättarna

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE729620-179683
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bergnäsfjärden (SE729996-179691)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sörfjärden (WA74527256)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sörfjärden (WA74527256)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sörfjärden (WA74527256)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Luleå - 2580
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE8009
Åtgärdsområden
Råne-/Luleälven med kustvatten
Norra Bottenviken kust
Startår
2004
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7297956
SWEREF99 TM Östlig: 833598

RT 90 2,5 gon V - X: 7296202
RT 90 2,5 gon V - Y: 1796835

WGS84 Latitud: 65.6300393494
WGS84 Longitud: 22.2581737106

ETRS-89 Latitud: 65.63003
ETRS-89 Longitud: 22.25816

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Sörfjärden Sörfjärden, vid Likskärsbanken på insidan om sättarna
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Sörfjärden Likskärsbanken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2004 -
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Ljusförhållanden   8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 8 gånger per år 2019 2020
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Järn 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2004 -
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Näringsämnen   8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Näringsämnen TOC 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Näringsämnen Kisel 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 8 gånger per år 2019 2020
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2004 -
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Temperaturförhållande   8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 8 gånger per år 2019 2020
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2004 -
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Salthaltsförhållanden   8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 8 gånger per år 2019 2020
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Försurning pH 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 2004 -
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Försurning   8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Försurning pH 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Försurning Alkalinitet 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Försurning Sulfat 8 gånger per år 2019 2020
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 2004 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 6 gånger per år 2004 -
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 8 gånger per år 2019 2020
VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 8 gånger per år 2019 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Luleå KommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Luleå KommunNäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink