Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Persöfjärden (WA25621941)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Persöfjärden (WA25621941)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Persöfjärden (WA25621941)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Persöfjärden (WA25621941)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Luleå - 2580
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Altersundet - SE8000
Åtgärdsområde
Råne-/Luleälven med kustvatten
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7313561
SWEREF99 TM Östlig: 822970

RT 90 2,5 gon V - X: 7311945
RT 90 2,5 gon V - Y: 1786407

WGS84 Latitud: 65.7797965293
WGS84 Longitud: 22.0671113365

ETRS-89 Latitud: 65.77979
ETRS-89 Longitud: 22.06710

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Ä1 Persöfjärden nedströms ARV

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Ljusförhållanden   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Temperaturförhållande   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Försurning   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Försurning pH 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2005 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Luleå KommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Luleå KommunNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve