Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Laisan (WA76827300)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Laisan (WA76827300)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Laisan (WA76827300)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Laisan (WA76827300)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Arjeplog - 2506
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Umeälven - SE28000
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7322345
SWEREF99 TM Östlig: 599833

RT 90 2,5 gon V - X: 7323600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1563350

WGS84 Latitud: 66.006133682
WGS84 Longitud: 17.2005157448

ETRS-89 Latitud: 66.00612
ETRS-89 Longitud: 17.20050

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi ppB Utlopp Laisan vid Luspströmmen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 1 gång per år 1996 -