Utlopp fr. Aisjaure uppströms Dainakbron

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE732950-157860
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Aisjaure - Uddjaure (WA56064686)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Aisjaure - Uddjaure (WA56064686)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Aisjaure - Uddjaure (WA56064686)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Aisjaure - Uddjaure (WA56064686)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Arjeplog - 2506
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7328439
SWEREF99 TM Östlig: 615001

RT 90 2,5 gon V - X: 7329500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1578600

WGS84 Latitud: 66.0556142587
WGS84 Longitud: 17.5399082781

ETRS-89 Latitud: 66.05561
ETRS-89 Longitud: 17.53990

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi ppF Utlopp Aisjaure uppströms Dainakbron

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 4 gånger per år 1996 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningRK, LaisvallgruvanPrioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000