Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vitåfjärden (WA74428069)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vitåfjärden (WA74428069)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vitåfjärden (WA74428069)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vitåfjärden (WA74428069)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Luleå - 2580
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Vitån - SE6000
Åtgärdsområde
Råne-/Luleälven med kustvatten
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7331501
SWEREF99 TM Östlig: 838451

RT 90 2,5 gon V - X: 7329686
RT 90 2,5 gon V - Y: 1802120

WGS84 Latitud: 65.9234445064
WGS84 Longitud: 22.4488294839

ETRS-89 Latitud: 65.92344
ETRS-89 Longitud: 22.44881

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV V1 Vitåfjärden nedström ARV

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Ljusförhållanden   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Temperaturförhållande   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Försurning   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Försurning pH 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Kontrollprogram Luleå Kommun Vattenkemi ARV Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2005 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Luleå KommunNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve