Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Hornavan (WA57865719)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Hornavan (WA57865719)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Hornavan (WA57865719)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hornavan (WA57865719)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-04-19 14:59 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Arjeplog - 2506
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7350023
SWEREF99 TM Östlig: 612253

RT 90 2,5 gon V - X: 7351125
RT 90 2,5 gon V - Y: 1576129

WGS84 Latitud: 66,2500615307412
WGS84 Longitud: 17,4982834244663

ETRS-89 Latitud: 66.05931
ETRS-89 Longitud: 17.87273

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Hornavan, 130 m Hornavan, 130 m
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Bottenfauna Hornavan, 130 m Hornavan, 130 m
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Hornavan, 130 m Hornavan, 130 m
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Hornavan, 130 m Hornavan, 130 m

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 2006 2012
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 2006 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Ljusförhållanden   3 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Järn 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen TOC 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Järn 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Temperaturförhållande   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Nitrat 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning pH 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Försurning Sulfat 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi, omdrev Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 1 gång per år 2014 -
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 2006 2011
RMÖ, Norrbottens län, Stora sjöar Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 2006 2011

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Norrbottens län, Stora sjöarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRMÖ, Norrbottens län, Stora sjöarNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000