Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Laisan (WA76827300)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Laisan (WA76827300)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Laisan (WA76827300)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Laisan (WA76827300)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Arjeplog - 2506
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Umeälven - SE28000
Åtgärdsområde
Ume- och Vindelälven med kustvatten
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7337423
SWEREF99 TM Östlig: 597149

RT 90 2,5 gon V - X: 7338716
RT 90 2,5 gon V - Y: 1560859

WGS84 Latitud: 66.1421416955
WGS84 Longitud: 17.1528086206

ETRS-89 Latitud: 66.14214
ETRS-89 Longitud: 17.15280

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi ppD Sjögruvan yta+botten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2013 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 1 gång per år 1996 -