Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lulep Jutas (WA33879554)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lulep Jutas (WA33879554)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lulep Jutas (WA33879554)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lulep Jutas (WA33879554)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Arjeplog - 2506
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Skellefteälven - SE20000
Åtgärdsområde
Skellefteälven med kustvatten
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7344831
SWEREF99 TM Östlig: 601503

RT 90 2,5 gon V - X: 7346070
RT 90 2,5 gon V - Y: 1565310

WGS84 Latitud: 66.2071803681
WGS84 Longitud: 17.2551225572

ETRS-89 Latitud: 66.20717
ETRS-89 Longitud: 17.25510

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Laisvallgruvan Bottenfauna 10 Stuor-Jutas 10, referens
RK, Laisvallgruvan Metaller i fisk 10 Stuor-Jutas 10, referens
RK, Laisvallgruvan Sediment 10 Stuor-Jutas 10, referens

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Laisvallgruvan Bottenfauna Bottenfauna   Var femte år 1996 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Laisvallgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Var femte år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Metaller i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Sediment Prioriterade ämnen   Var femte år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var femte år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var femte år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Sediment Särskilda förorenande ämnen   Var femte år 1996 -
RK, Laisvallgruvan Sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var femte år 1996 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, LaisvallgruvanBottenfauna
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenZink
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRK, LaisvallgruvanPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar