Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Välkommatjärnarna (SE746345-170814)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Välkommatjärnarna (SE746345-170814)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Välkommatjärnarna (SE746345-170814)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2022-01-28 14:49 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7463997
SWEREF99 TM Östlig: 742750

RT 90 2,5 gon V - X: 7463430
RT 90 2,5 gon V - Y: 1708124

WGS84 Latitud: 67,194063129015
WGS84 Longitud: 20,6184213635784

ETRS-89 Latitud: 67.19281
ETRS-89 Longitud: 20.61831

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton MVA131 (fd MVA10) Välkommatjärn
RK, Vitåforsgruvan Makrofyter MVA131 (fd MVA10) Välkommatjärn
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna MVA131 (fd MVA10) Välkommatjärn
RK, Vitåforsgruvan Fisk MVA131 (fd MVA10) Välkommatjärn
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi MVA131 (fd MVA10) Välkommatjärn
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger MVA131 (fd MVA10) Välkommatjärn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton   annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Klorofyll a annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Växtplanktontäthet annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Växtplankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Makrofyter Makrofyter   annat 2019 -
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna Bottenfauna   annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna Bottenfauna BQI annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna Bottenfauna ASPT annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna Bottenfauna MILA annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Bottenfauna Bottenfauna DJ-index annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Fisk Fisk   annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Fisk Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 2018 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger   annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager annat 2015 -
RK, Vitåforsgruvan Påväxtalger Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal annat 2015 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Löst organiskt kol 4 gånger per år 2017 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning pH 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 4 gånger per år 1997 -
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 4 gånger per år 1997 -