Allajaure

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE746917-168532
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Allajaure (WA32176086)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Allajaure (WA32176086)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Allajaure (WA32176086)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Allajaure (WA32176086)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Gällivare - 2523
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kalixälven - SE4000
Åtgärdsområde
Kalix- och Töreälven med kustvatten
Startår
1997
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7469439
SWEREF99 TM Östlig: 719879

RT 90 2,5 gon V - X: 7469171
RT 90 2,5 gon V - Y: 1685322

WGS84 Latitud: 67.2603394999
WGS84 Longitud: 20.102130361

ETRS-89 Latitud: 67.26033
ETRS-89 Longitud: 20.10210

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi MVA13 Allajaure

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Järn 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Mangan 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Kisel 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Försurning Sulfat 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 2 gånger per år 1997 2014
RK, Vitåforsgruvan Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 2 gånger per år 1997 2014