Ala Lombolo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE753352-168696
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ala Lombolo (WA86373867)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ala Lombolo (WA86373867)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ala Lombolo (WA86373867)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2022-09-19 14:33
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kiruna - 2584
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
Huvudavrinnings-område
Torneälven - SE1000
Åtgärdsområde
Torneälven med kustvatten
Startår
2008
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7533794
SWEREF99 TM Östlig: 720682

RT 90 2,5 gon V - X: 7533525
RT 90 2,5 gon V - Y: 1686963

WGS84 Latitud: 67.8346385417
WGS84 Longitud: 20.2467524632

ETRS-89 Latitud: 67.83463
ETRS-89 Longitud: 20.24673

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Ala Lombolo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Näringsämnen   1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Näringsämnen Järn 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Näringsämnen Mangan 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Prioriterade ämnen   1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 1 gång per år 2008 2008
VER, Norrbottens län, Utredning av förorenade områden Metaller i sediment, Ala Lombolo Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 1 gång per år 2008 2008