3. Norra Östersjön - Myndighet

  • Områdesstatistik
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Sammanställning över vattenkategorier

Vattentyp Antal Längd/area
Grundvatten 643 1 776,7 km2
Kust 167 7 221,23 km2
Sjö 428 2 889,14 km2
Vattendrag 732 5 468,36 km
Summa 1970  
Statistiken avspeglar senaste publika klassningen för vattenförekomster 2022-11-28

Basinformation

Adress
Länsstyrelsen i Västmanland, Västra Ringvägen 1
Postnummer
SE-721 86
Postadress
VÄSTERÅS
Hemsida
www.vattenmyndigheterna.se
EPost
vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se
Visa statistik för
Senaste bedömning
    

Hämtar...