Sverige - Land

  • Områdesstatistik
Val av förvaltningscykel Senaste bedömning eller Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Sammanställning över vattenkategorier

Vattentyp Antal Längd/area
Grundvatten 3311 40 650,96 km2
Kust 653 33 464,22 km2
Sjö 7426 31 864,01 km2
Utsjövatten (mellan 1-12 nm) 19 47 140,11 km2
Vattendrag 15095 80 456,47 km
Summa 26504  
Statistiken avspeglar senaste publika klassningen för vattenförekomster för Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Visa statistik för
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
    

Hämtar...