Lämna synpunkt

Lämna dina synpunkter på åtgärdsförslag

Du kan lämna synpunkter för alla delar på en vattenförekomst som ingår i underlagsmaterialet till Vattenmyndigheternas förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, som till exempel statusklassningar, normer, åtgärder, risk, påverkan.

Hitta åtgärder via sökfunktionen
Tyvärr fungerar inte hitta åtgärder via sökfunktionen utan vi hänvisar till att hitta åtgärder via kartan istället.

Hitta åtgärder via kartan
Det går också att använda kartan till höger för att hitta de åtgärder du vill lämna synpunkter på.

  • Zooma in i kartan tills du ser markerade åtgärder. Kartan innehåller de åtgärder som omfattas av samrådet.
  • Klicka med vänster musknapp på åtgärden
  • Klicka på länken "Mer information" längst ned till höger. Du kommer då till ett formulär för den aktuella åtgärden. 

Det går även att hitta de vatten som ingår i samråden via kartan.

 Observera 

Om du länkats hit via en åtgärd i VISS är det den åtgärden som din synpunkt kommer att lämnas på. 

Om du vill lämna synpunkter för flera åtgärder eller vattenförekomster samtidigt, till exempel för alla vattenförekomster inom en kommun så kan du använda dig av följande excelfil. Mall för samrådssynpunkter

Mallen innehåller instruktioner om hur du fyller i den och vart du skickar den.

 

Förslag på åtgärder

Åtgärder som föreslås i VISS är inte juridiskt bindande, de är endast förslag på åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna. De föreslagna åtgärderna utgör ett planeringsstöd för åtgärdsmyndigheter, länsstyrelser och kommuner, men vid åtgärdsplanering på vattenförekomstnivå krävs även lokal kunskap.

 

Sök efter vattenförekomster