Meny

Hämta data

Vald kategori: Miljökvalitetsnormer

Tillbaka

Miljökvalitetsnormer

1. Välj data som skall exporteras

Hjälp för vald export

Export av miljökvalitetsnormer till författningssamlingen. Välj version "Beslutad" för korrekt norm. OBS! Vissa vattenförekomster har fått nya normer i "förlängning av förvaltningscykel 2", så du bör även kontrollera normerna i exporten Miljökvaltietsnormer (Förlängning av förvaltningscykel 2)

Skärmbild av export

2. Välj filter för data som skall exporteras

Vattenfilter

Förvaltningscykel

Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)

Indelningstyp

Fritextfilter

Datumfilter

Geografiska filter

Vattenkategorifilter

Tillkomst/härkomst filter

Versionsfilter

Exportera med hjälp av ID lista i Excelfil

Excel-fil med ID
Välj flik
Välj kolumn
 

Gör det möjligt att exportera ut data ifrån VISS för de specifika vatten, stationer, åtgärder eller förbättringsbehov som du vill ha med. För alla exporter kan vatten användas som Id och för de specifika kan de andra typerna av id'n användas. Ex på Åtgärdsexporter kan åtgärdsid eller vattenid användas.

 

Det räcker med att filen har en kolumn med alla id'n i. Dock måste den kolumnen ha en rubrik för annars används inte första id i exporten.

Information/fält specifika för vald export

Grundinformation att visa för ytvatten

3. Välj exportformat

4. Slutför