VISS under konstruktion

VISS under konstruktion

Just nu pågår ett arbete med att förbättra VISS för dig som användare.


Vattenförvaltningen strävar efter att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i arbetet för ett bättre vatten. VISS är ett samverkansverktyg i detta arbete. Därför är det viktigt att alla kan söka information i VISS och även förstå innehållet.

Under 2013 genomfördes en undersökning hur du som användare upplever VISS. Syftet med undersökningen var att göra VISS lättare att förstå och använda, samt även bidra till en mer positiv användarupplevelse.

Målet är att förenkla sökvägar och ha tydliga förklaringar på svåra ord som dyker upp. Detta arbete kommer att ske succesivt fram till den första samrådsperioden i november 2014. När stora förändringar görs lägger vi upp det som nyhet här i VISS.

Vi ser fram emot ett tydligare, snyggare och enklare VISS!

Vänliga hälsningar VISS Center i samarbete med Meridium