Vad är öppet respektive låst för redigeringar?

Aktuell redigeringsmöjlighet

Här finner du aktuell information utifrån förvaltningscykeln om vad i VISS som är öppet för redigering respektive vad som är låst för redigering.


Observera att för att kunna redigera i VISS krävs det även att du har behörighet. För att se vilka behörigheter du har, logga in i VISS, klicka på "Mina sidor", klicka på "Mina behörigheter" i övre högra hörnet.

Under 2017 och 2018 pågår två förvaltningscykler samtidigt. Dels har Förvaltningscykel 3 inletts och samtidigt pågår Förlängning av förvaltningscykel 2. Detta kommer att påverka VISS och arbetet med att lägga in data i VISS, eftersom endast en cykel åt gången kan vara aktiv. Läs mer om Förvaltningscyklerna i VISS i nyheten från 2017-04-11 här.

Vilken cykel som är aktiv kommer att växlas enligt följande schema:

September: 1 sept - 1 okt Förlängning av förvaltningscykel 2

Oktober: 2 okt - 31 okt Förvaltningscykel 3

November-December: 1 nov - 2 jan 2018 Förlängning av förvaltningscykel 2

Januari-Augusti 2018: Förvaltningscykel 3

September 2018: Förlängning av förvaltningscykel 2

Oktober och framåt: Förvaltningscykel 3

 

Följande redigeringmöjligheter gäller nu:

Miljökvalitetsnormer 

Motiveringstext i senaste beslutad norm (cykel 2) kan redigeras av behöriga på beredningssekretariaten och vattenmyndigheterna.

MKN i arbetsversion för förvaltningscykel 3 kan läggas in av behöriga på beredningssekretariaten och vattenmyndigheterna.

Statusklassningar, inkl. miljöproblem och påverkanskällor. 
Klassningar för förvaltningscykel 3 kan läggas in av behöriga på beredningssekretariaten och vattenmyndigheterna.

Miljöövervakning
Kan redigeras av behöriga på beredningssekretariaten och vattenmyndigheterna.

Åtgärder
Kan redigeras av behöriga på beredningssekretariaten och vattenmyndigheterna.

Åtgärdsbiblioteket
Kan redigeras av behöriga på vattenmyndigheterna.

Skyddade områden
Kan redigeras av behöriga på vattenmyndigheterna.