VISSIMPROVEMENT0002334

  • Förbättringsbehov
  • Förbättringsbehovet finns i förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Parameter
Närområdet runt sjöar 9,6 Procent
Miljöproblem
Miljöproblem i ytvatten 4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan
Specificering saknas
Påverkan
Specificering saknas
Förbättringsbehovet gäller för
Vatten  Övre Virken - WA75005281
Stödgeometrier
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Storån vid Åtvidaberg - AREA00464
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Storån - SE70000
Delavrinningsområde
Utloppet av Nedre Virken - SE644974-150763
Vatten
Övre Virken - WA75005281
Län
Östergötland - 05
Kommun
Åtvidaberg - 0561
Förbättringsbehovsinformation
Skapad
2014-01-24 14:52
Skapad av
Länsstyrelsen i Östergötlands län