VISSIMPROVEMENT0002369

  • Förbättringsbehov
  • Förbättringsbehovet finns i förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Parameter
Vattendragets närområde 52 Procent
Miljöproblem
Miljöproblem i ytvatten 4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan
Specificering saknas
Påverkan
Specificering saknas
Förbättringsbehovet gäller för
Vatten  Storån (inlopp Åkervristen) - WA32700072
Stödgeometrier
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Storån vid Åtvidaberg - AREA00464
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Storån - SE70000
Delavrinningsområde
Inloppet i Åkervristen - SE644610-152462
Vatten
Storån (inlopp Åkervristen) - WA32700072
Län
Östergötland - 05
Kommun
Åtvidaberg - 0561
Förbättringsbehovsinformation
Skapad
2014-01-24 14:52
Skapad av
Länsstyrelsen i Östergötlands län