VISSIMPROVEMENT0005631

  • Förbättringsbehov
  • Förbättringsbehovet finns i förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Parameter
Konnektivitet i sjöar 1 Antal
Miljöproblem
Miljöproblem i ytvatten 4. Förändrade habitat genom fysisk påverkan
Specificering saknas
Påverkan
Specificering saknas
Förbättringsbehovet gäller för
Vatten  Nären - WA49469897
Stödgeometrier
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Storån vid Åtvidaberg - AREA00464
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Storån - SE70000
Delavrinningsområde
Utloppet av Nären - SE645168-150501
Vatten
Nären - WA49469897
Län
Östergötland - 05
Kommun
Åtvidaberg - 0561
Kinda - 0513
Förbättringsbehovsinformation
Skapad
2014-01-30 10:26
Skapad av
Länsstyrelsen i Östergötlands län