VISSIMPROVEMENT0007911

  • Förbättringsbehov
  • Förbättringsbehovet finns i förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Parameter
Närområdet runt sjöar 9 Hektar
Miljöproblem
Miljöproblem i ytvatten 4.3 Morfologiska förändringar
Specificering saknas
Påverkan
Specificering saknas
Förbättringsbehovet gäller för
Vatten  Åkervristen - WA61780621
Stödgeometrier
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Storån vid Åtvidaberg - AREA00464
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Storån - SE70000
Delavrinningsområde
Utloppet av Åkervristen - SE644410-152705
Vatten
Åkervristen - WA61780621
Län
Östergötland - 05
Kalmar - 08
Kommun
Åtvidaberg - 0561
Västervik - 0883
Förbättringsbehovsinformation
Skapad
2014-01-31 11:09
Skapad av
Länsstyrelsen i Kalmar län