VISSIMPROVEMENT0011887

  • Förbättringsbehov
Motivering
Förbättringsbehovet anges som skillnaden mellan uppmätt numerisk klass och det numeriska klassvärdet som utgör gränsen mellan God och Måttlig status (3).
Parameter
Näringsämnen 0,56 Numerisk klass
Miljöproblem
Miljöproblem i ytvatten 1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
Specificering saknas
Påverkan
Specificering saknas
Förbättringsbehovet gäller för
Vatten  Irevik - WA47853443
Stödgeometrier
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Nordvästra Gotland - AREA00450
Delområde/Ansvarsområde
Gotland - AREA00262
Huvudavrinningsområde
Till annat land - SE000
Vatten
Irevik - WA47853443
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Förbättringsbehovsinformation
Skapad
2014-02-03 13:27
Skapad av
Länsstyrelsen i Gotlands län