VISSIMPROVEMENT0020049

  • Förbättringsbehov
Motivering
Vandringshinder nedre Lummelunda
Parameter
Konnektivitet i vattendrag 1 Antal
Miljöproblem
Miljöproblem i ytvatten 4.2 Konnektivitetsförändringar
Specificering saknas
Påverkan
Påverkan i ytvatten 4.8 Flöde och morfologi - Tröskeldammar och grunddammar
Specificering saknas
Förbättringsbehovet gäller för
Vatten  Lummelundaån - WA96955340
Stödgeometrier
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Nordvästra Gotland - AREA00450
Delområde/Ansvarsområde
Gotland - AREA00262
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE118117
Delavrinningsområde
Mynnar i havet - SE640444-165639
Vatten
Lummelundaån - WA96955340
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Förbättringsbehovsinformation
Skapad
2014-06-12 14:05
Skapad av
Länsstyrelsen i Gotlands län