VISSIMPROVEMENT0022490

  • Förbättringsbehov
  • Förbättringsbehovet finns i förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Motivering
Det ligger ett vattenkraftverk med nolltappning, enligt gällande vattendom, uppströms Båtsjön som påverkar vattenregimen i Storån nedströms.
Parameter
Hydrologisk regim i vattendrag 1 Antal
Miljöproblem
Miljöproblem i ytvatten 4.1 Flödesförändringar
Specificering saknas
Påverkan
Påverkan i ytvatten 4.5 Flöde och morfologi - Vattenflödesreglering
Specificering saknas
Förbättringsbehovet gäller för
Vatten  Storån (Falerum) - WA62298879
Stödgeometrier
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Storån vid Åtvidaberg - AREA00464
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Storån - SE70000
Delavrinningsområde
Ovan 644865-152053 - SE644877-152056
Ovan Stenbäcken - SE644800-152221
Ovan Sågbäcken - SE644717-152326
Vatten
Storån (Falerum) - WA62298879
Län
Östergötland - 05
Kommun
Åtvidaberg - 0561
Förbättringsbehovsinformation
Skapad
2014-09-25 09:53
Skapad av
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast ändrad
2014-09-25 12:33