VISSIMPROVEMENT0033905

  • Förbättringsbehov
  • Förbättringsbehovet finns i förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Motivering
Den angivna storleken på förbättringsbehovet är en uppskattning baserat sträckan vattendrag som bedöms rätad/rensad/påverkad av markavvattning och uppskattad medelbredd på vattendraget.
Parameter
Vattendragsfårans form 0,5 Hektar
Miljöproblem
Miljöproblem i ytvatten 4.3 Morfologiska förändringar
Specificering saknas
Påverkan
Påverkan i ytvatten 5. Fysiska förändringar av sjöar och vattendrag
Specificering saknas
Förbättringsbehovet gäller för
Vatten  Bällsjöbäcken - WA92689064
Stödgeometrier
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Storån vid Åtvidaberg - AREA00464
Delområde/Ansvarsområde
Motala ström - AREA00260
Huvudavrinningsområde
Storån - SE70000
Delavrinningsområde
Mynnar i Storån - SE643361-154026
Vatten
Bällsjöbäcken - WA92689064
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Förbättringsbehovsinformation
Skapad
2015-04-27 13:50
Skapad av
Länsstyrelsen i Kalmar län