Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Kloridhalten i reservvattentäkten i Hedkärra var 85,9 mg/l vid den senaste provtagningen som utfördes av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2010. Riktvärdet för god kemisk status är 100 mg/l och utgångspunkten för att vända trend 50 mg/l, d.v.s. den halt när åtgärder för att minska halten bör vidtas (SGU FS 2013:2).
Troligen beror den höga halten på påverkan från vägsaltning. åtgärden syftar till att minska användningen av vägsalt.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 10 Kilometer
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Trafik och vägåtgärd
 
Förebyggande av vägsaltpåverkan
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
10 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2013-11-22 11:02
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad
2014-07-03 10:52
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Färnaåsen_Oti-Björsbo - WA80121058
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Kolbäcksån - AREA00303
Delområde/Ansvarsområde
Västmanland - AREA00295
Kolbäcksån - AREA00303
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Mynnar i Södra Barken - SE665170-149257
Mynnar i Stora Aspen - SE664621-150021
Utloppet av Södra Barken - SE665619-149324
Vatten
Färnaåsen_Oti-Björsbo - WA80121058
Län
Dalarna - 20
Västmanland - 19
Kommun
Smedjebacken - 2061
Fagersta - 1982

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2.4.1 Diffusa källor - Transport och infrastruktur

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Ekosystemsberoende miljöproblem

Klorid/Sulfat