Sanering-Oskarshamns hamnbassäng

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0071348
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Muddring pågår hösten 2017 och beräknas vara avslutad 2109. 660 000 - 770 000 m³ sediment kommer att tas upp för deponering på kommunens avfallsanläggning. Åtgärden beräknas omhänderta ca 160 ton bly, 3 ton kadmium, 570 ton zink, 250 ton koppar, 25 ton arsenik, 20 ton nickel och 0,3 ton kvicksilver och syftar till att minimera pågående spridning till Östersjön.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 800 000 Kubikmeter
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Kunskapsbank
 
Deponering av förorenade massor i ett slutförvar
 
Muddring av förorenade sediment, deponering på land
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
136341
Livslängd
100 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2013
Slutår
2019
Huvudman
Oskarshamn kommun
Informationskälla
Länsstyrelsen i Kalmar län
Åtgärden skapades
2013-11-28 13:10
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Kalmar län
Senast uppdaterad
2020-03-23 10:45
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Kalmar län