Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Översyn av skyddsområdets gränser och skyddsbestämmelser.

Ett vattenskyddsområde är i Sverige ett av länsstyrelse eller kommun inrättat geografiskt område till skydd för en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller möjlig framtida vattentäkt. Genom att upprätta vattenskyddsområde begränsas nyttjande av verksamhet som riskerar att skada vattnets kvantitativa och kvalitativa kvalitet.
Läs mer
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
30 år
Schablonlivslängd
20 år
Startår
2016
Slutår
2021
Huvudman
Region Gotland
Informationskälla
Region Gotland
Åtgärden skapades
2014-01-07 14:06
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Gotlands län
Senast uppdaterad
2015-04-09 12:22
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Gotlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Mellersta Gotland - Roma - WA96690582
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
4. Södra Östersjön - SE4
Åtgärdsområde
Norra Gotland - AREA00451
Nordvästra Gotland - AREA00450
Gotlands kustvatten - AREA00433
Närsån - AREA00453
Östra Gotland - AREA00479
Delområde/Ansvarsområde
Gotland - AREA00262
Huvudavrinningsområde
Gothemsån - SE117000
SE6089 - SE6089
Snoderån - SE118000
Kustområde - SE117118
Kustområde - SE118117
Delavrinningsområde
Rinner mot Bogevik - SE640498-167674
Rinner mot Ö Gotlands n kustvatten - SE640715-167922
Ovan 640731-166732 - SE640177-166388
Rinner mot Bogevik - SE639906-167688
Mynnar i Bandshagå - SE639845-167343
Vatten
Mellersta Gotland - Roma - WA96690582
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan grundvatten

2 Diffusa källor