Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Pågående kalkning för att åtgärda försurningsproblem i Hynnan är inte tillräcklig. Ytterligare kalkning behövs, men det är i dagsläget oklart i vilken omfattning och på vilket sätt. Åtgärdens storlek är bara en schablon då det inte kalkplanerat i detta skede.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Ton
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
1 år
Schablonlivslängd
1 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärden skapades
2014-01-09 14:21
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad
2014-03-21 08:55
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Värmlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Koordinat 6754352 - 362596 - SWEREF99
Koordinat 6754888 - 360578 - SWEREF99
Koordinat 6747533 - 361149 - SWEREF99
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Klarälven - AREA00286
Delområde/Ansvarsområde
Värmland - AREA00268
Huvudavrinningsområde
Göta älv - SE108000
Län
Värmland - 17
Kommun
Torsby - 1737

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.6.1 Diffusa källor - Skogsbruk
2.6.3 Atmosfärisk deposition

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

3. Försurning