Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Skyddsområde med föreskrifter bör ses över
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Administrativ åtgärd
 
Skyddsåtgärder
 
Vattenskyddsområde - Översyn/revidering
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
20 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-13 14:44
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Hallands län
Senast uppdaterad
2015-04-17 10:08
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Hallands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Eldsbergaåsen - SE628191-132924
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Fylleån - AREA00573
Genevadsån - AREA00574
Kustnära områden (mellan) - AREA00590
Delområde/Ansvarsområde
Halland - AREA00265
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE99100
Kustområde - SE98099
Fylleån - SE100000
Genevadsån - SE99000
Delavrinningsområde
Utloppet av Backasjön - SE628291-133253
Inloppet i Balasjön - SE628749-133534
Utloppet av Balasjön - SE628810-133416
Mynnar i Alslövsån - SE628631-133447
Inloppet i Strömmasjön - SE628276-133186
Vatten
Eldsbergaåsen - SE628191-132924
Län
Halland - 13
Kommun
Halmstad - 1380

Åtgärdens ändamål

Flagga Version
Arbetsmaterial

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar