Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 2 000 Meter
Åtgärdsfas
Genomförd
Åtgärdskategori
Dikesåtgärd
 
Tvåstegsdiken
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2010
Slutår
2012
Huvudman
Örebro kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-14 15:47
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad
2014-05-05 10:34
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Örebro län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka - WA54081828
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren - AREA00552
Delområde/Ansvarsområde
Eskilstunaån - AREA00299
Örebro - AREA00294
Huvudavrinningsområde
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Ovan Kanalen - SE657151-145994
Nedlagd mätstation - SE656637-145141
Vatten
Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till Lindbacka - WA54081828
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Lekeberg - 1814

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad 0 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Åtgärdseffekter

EffektCAS/IDFöreg. schablonvärdeAkt. schablonvärdeÖkning/MinskningEnhetVärde
TOT_N Minskning 510 Kilogram/år Minskning Kilogram/år
TOT_P Minskning 15 Kilogram/år Minskning Kilogram/år 15

Finansieringskällor

Finansieringskällor

Finansieringskälla Procentsats Kommentar
Jordbruksverket - Utvald miljö 0
Länsstyrelsen - LOVA 0

Miljömålskoppling

Miljömål

7. Ingen övergödning Positiv
8. Levande sjöar och vattendrag Positiv

Hinder

Hinder

Befintlig lagstiftning

Klimatbedömning

Klimatförändringar

Åtgärdens effekt förstärks eller åtgärden påverkas inte i ett förändrat klimat.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.2 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

1.1 Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen
4.3 Morfologiska förändringar