Anpassade skyddszoner på åkermark vid SE667239-156192

  • Åtgärd
  • ID: VISSMEASURE0097697
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 0,48 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Skyddszon på åkermark
 
Anpassade skyddszoner på åkermark
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
5 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Åtgärden skapades
2014-01-21 10:07
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Senast uppdaterad
2014-04-10 13:35
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Uppsala län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Andersboån - WA23914370
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
2. Bottenhavet - SE2
Distrikt
2. Bottenhavet (nationell del) - SE2
Åtgärdsområde
Nedre Dalälven - AREA00833
Delområde/Ansvarsområde
Dalälven - AREA00269
Huvudavrinningsområde
Dalälven - SE53000
Delavrinningsområde
Namn saknas - SE667355-156163
Vatten
Andersboån - WA23914370
Län
Uppsala - 03
Kommun
Heby - 0331

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall Hjälp för Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar