Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Muddring och tillvaratagande av förorenade sediment i Inre Lulefjärden (Kvicksilver)
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Planerad
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
EBH-stödet
Åtgärdens ID i extern databas
169458
Livslängd
50 år
Schablonlivslängd
30 år
Startår
2013
Slutår
Huvudman
Luleå kommun
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 14:33
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad
2015-04-30 09:37
Senast uppdaterad av
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
EBH Karlshäll träsliperi - 169458
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
1. Bottenviken - SE1
Distrikt
1. Bottenviken (nationell del) - SE1
Åtgärdsområde
Råne-/Luleälven med kustvatten - AREA00403
Delområde/Ansvarsområde
Norra delområdet - AREA00502
Råne-Luleälvens med kustvatten - AREA00403
Norrbottern - AREA00278
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE8009
Delavrinningsområde
Rinner mot Inre Lulefjärden - SE729277-178953
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Luleå - 2580

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad 150 000 000 kr
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Antagande och förutsättningar Grovt uppskattad kostnad utifrån huvudstudie där kostnaden för åtgärden beräknas till mellan ca 100 000 000kr och 300 000 000kr.

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.4 Diffusa - Förorenad mark/gammal industrimark
2.6 Diffusa källor - Andra relevanta

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment