Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Odling utan bekämpningsmedel
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 700 Hektar
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Utsläppsreduktion miljögifter
 
Minskad användning av miljögifter
 
Odling utan bekämpningsmedel
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
2 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 15:06
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad
2014-06-16 16:09
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Skåne län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Ängelholm-Ljungbyhed - WA11953057
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
5. Västerhavet - SE5
4. Södra Östersjön - SE4
Distrikt
5. Västerhavet (nationell del) - SE5
Åtgärdsområde
Rönne å - AREA00580
Råån - AREA00456
Kustnära områden (syd) - AREA00592
Vege å - AREA00584
Delområde/Ansvarsområde
Skåne - Västerhavet - AREA00266
Skåne - Södra Östersjön - AREA00257
Huvudavrinningsområde
Rönne å - SE96000
Kustområde - SE95096
Ö i Kattegat - SE96108
Kustområde - SE96097
Råån - SE94000
Delavrinningsområde
Mynnar i havet - SE624135-131638
Vid mätstation - SE621966-132435
Mynnar i Rönne å - SE622330-133152
Vid Q i Län punkt - SE621940-133754
Ovan Hallabäcken - SE621619-132742
Vatten
Ängelholm-Ljungbyhed - WA11953057
Län
Skåne - 12
Kommun
Helsingborg - 1283
Bjuv - 1260
Ängelholm - 1292
Svalöv - 1214
Åstorp - 1277

Åtgärdskostnader

Rörliga kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Löpande kostnader Hjälp för Löpande kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Löpande intäkter
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Produktionsbortfall
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Påverkan som åtgärd riktas mot

Påverkan ytvatten

2.2 Diffusa källor - Jordbruk
8.9 Annan signifikant påverkan - Markavvattning

Påverkan grundvatten

2.1 Diffusa källor - Jordbruk

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Miljöproblem ytvatten

2. Miljögifter
2.1 Förorening av miljögifter
2.2 Förorenade sediment
6. Annat betydande miljöproblem

Ekosystemsberoende miljöproblem

Miljögifter
Övriga miljöproblem