Vad är en åtgärd?

Här visas de åtgärder som genomförts eller är planerade samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet. Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten. Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Underlaget kan vara baserat på schabloner och modeller. Vattenmyndigheterna välkomnar synpunkter och konkreta förbättringsförslag på föreslagna åtgärder.

Allmänbeskrivning
Åtgärda och identifiera förorenade risk områden.
Enhet och status
Storlek
TypStorlekEnhet
Primär 1 Antal
Åtgärdsfas
Möjlig
Åtgärdskategori
Åtgärdsinformation
Extern databas
Åtgärdens ID i extern databas
Livslängd
Schablonlivslängd
30 år
Startår
Slutår
Huvudman
Informationskälla
Åtgärden skapades
2014-01-31 16:54
Åtgärden skapades av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad
2015-03-31 17:04
Senast uppdaterad av
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Åtgärdsplats
Åtgärdens plats
Vatten Tullingeåsen-Ekebyhov. Riksten - WA87221559
Stödgeometrier åtgärdsplats
Land
Sverige - SE
Myndighet
3. Norra Östersjön - SE3
Distrikt
3. Norra Östersjön - SE3
Åtgärdsområde
Fiskarfjärden-Närområde - AREA00514
Rödstensfjärden-Närområde - AREA00542
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem - AREA00565
Delområde/Ansvarsområde
Västmanland - AREA00295
Stockholm - AREA00297
Mälaren - AREA00306
Mellan Tyresån och Trosaån - AREA00334
Huvudavrinningsområde
Kustområde - SE62063
Norrström - SE61000
Delavrinningsområde
Rinner till Mälaren-Rödstensfjärden - SE657440-161685
Rinner till Mälaren-Rödstensfjärden - SE657430-161678
Rinner till Mälaren-Fiskarfjärden - SE657967-161650
Rinner till Mälaren-Rödstensfjärden - SE657445-161198
Rinner till Mälaren-Rödstensfjärden - SE657194-161352
Vatten
Tullingeåsen-Ekebyhov. Riksten - WA87221559
Län
Stockholm - 01
Kommun
Ekerö - 0125
Botkyrka - 0127
Huddinge - 0126

Åtgärdskostnader

Fasta kostnader/intäkter

Fält Föreg. schablonvärde Akt. schablonvärde Värde 
Investeringskostnad Hjälp för Investeringskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Utrednings- och administrativa kostnader Hjälp för Utrednings- och administrativa kostnader
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Restvärde
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Total åtgärdskostnad

Fält Föreg. schablonvärde (diskonterat) Akt. schablonvärde (diskonterat) Angiven kostnad 
Total åtgärdskostnad Hjälp för Total åtgärdskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar
Total årskostnad
Årskostnader
År Kostnad Kommentar

Miljöproblem som åtgärd riktas mot

Ekosystemsberoende miljöproblem

Klorid/Sulfat